آموزش تجهیزات آزمایشگاهی

ژل آگاروز

آماده سازی ژل آگارز

ژل الکتروفورز آگارز آگارز پلی ساکاریدی است که اغلب از نوعی جلبک قرمز دریایی استخراج می شود. آگارز در جداسازی ماکرومولکول ها

ادامه...
تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی

لیست تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی قبل از آنکه درباره تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی صحبت کنیم به بررسی نحوه کار آزمایشگاه میکروبیولوژی می پردازیم. در آزمایشگاه میکروبیولوژی

ادامه...
فیلتر هپا

فیلتر هود لامینار

انواع فیلتر هود لامینار فیلتر اولپا و فیلتر هپا از انواع فیلترهای هود لامینار هستند که در هود لامینار یا هود میکروبی

ادامه...
انکوباتور ماهی

انکوباتور ماهی

انکوباتور ماهی چیست انکوباتور ماهی به دستگاه یا ابزاری اطلاق می شود که تخم های بارور شده ماهی، پس از شست و

ادامه...
هود لامینار

کابرد هود لامینار

هود لامینار چیست کاربرد هود لامینار در آزمایشگاه­ هایی است که نمونه مورد مطالعه آن ­ها میکروارگانیسم ­ها است و احتمال پخش

ادامه...
اتوکلاو

عیب یابی دستگاه اتوکلاو

عیب یابی و تعمیر اتوکلاو عیب یابی دستگاه اتوکلاو نیازمند شناخت دقیق این دستگاه است. اتوکلاو یا دستگاه استریل سازی، وسیله ای است

ادامه...
ژل الکتروفورز

الکتروفورز ژل آگارز

الکتروفورز ژل آگارز چیست الکتروفورز آگارز برای جداسازی اسید های نوکلئیک با اعمال کردن یک میدان الکتریکی در یک بستر ایجاد شده

ادامه...
ژل آگاروز

آماده سازی ژل آگارز

ژل الکتروفورز آگارز آگارز پلی ساکاریدی است که اغلب از نوعی جلبک قرمز دریایی استخراج می شود. آگارز در جداسازی ماکرومولکول ها و سوپر مولکول ها مورد استفاده قرار می گیرد. آگارز همانند پودر سفیدرنگی  است که اگر  به آن آب جوش اضافه شود پس از گذشت زمان و سرد شدن ، حالت ژله ای به

ادامه ...
تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی

لیست تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی قبل از آنکه درباره تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی صحبت کنیم به بررسی نحوه کار آزمایشگاه میکروبیولوژی می پردازیم. در آزمایشگاه میکروبیولوژی معمولا به مطالعه میکروارگانیسم هاي عفونی پرداخته می شود و دربرگیرنده  فرآیندهاي مربوط به باکتريشناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی می باشد .بایستی توجه نمود همه آزمایشگاه ها ملزم به ارائه ي

ادامه ...
فیلتر هپا

فیلتر هود لامینار

انواع فیلتر هود لامینار فیلتر اولپا و فیلتر هپا از انواع فیلترهای هود لامینار هستند که در هود لامینار یا هود میکروبی تعبیه می ­شوند تا بسته به کلاس بندی هود لامینار، محیط آزمایشگاه، پرسنل و نمونه مورد مطالعه را از آلودگی هایی نظیر گرد و غبار و آیروسل ها حفظ کنند. این نوع فیلتر ها(فیلتر

ادامه ...
سکوبندی آزمایشگاه

ابعاد استاندارد میز آزمایشگاه

میزبندی طراحی میز آزمایشگاه ، در طول سال هاي گذشته، بنا به نیاز و نوع آزمایشگاه تخصصی و با توجه به گردش کار خاص هر فضاي آزمایشگاهی تکامل یافته اند. اغلب فرآیندهاي آزمایشگاهی در گذشـته بـه صـورت دسـتی و بـر روي میزهاي کاري انجام می گرفت. اگرچه بعضی از فرآیندهاي رایج همچنـان بـه همـان روش صـورت

ادامه ...
انکوباتور ماهی

انکوباتور ماهی

انکوباتور ماهی چیست انکوباتور ماهی به دستگاه یا ابزاری اطلاق می شود که تخم های بارور شده ماهی، پس از شست و شو جهت طی مراحل رشد جنینی تا ظهور نوزاد در آنجا باقی می مانند. سالنی که انکوباتورها در آن مستقر می شوند سالن انکوباسیون یا سالن تکثیر نامیده می شود. در این مخزن ها

ادامه ...
هود لامینار

کابرد هود لامینار

هود لامینار چیست کاربرد هود لامینار در آزمایشگاه­ هایی است که نمونه مورد مطالعه آن ­ها میکروارگانیسم ­ها است و احتمال پخش شدن آیروسل (ذرات آلوده معلق در هوا) حین کار با این مواد به شدت زیاد است، پس به منظور جلوگیری از آلوده شدن افراد و محیط آزمایشگاه به وسیله آیروسل­ ها از هود لامینار

ادامه ...
آزمایشگاه شیمی تجزیه

دستگاه های آزمایشگاه شیمی تجزیه

آزمایشگاه شیمی تجزیه در آزمایشگاه شیمی تجزیه به تجزیه شیمیایی آب، تعیین خواص شیمیایی و فیزیکی، تجزیه و شناسایی کاتیون‌ ها و آنیون‌ های سنگ ‌ها و ترکیبات معدنی به روش تیتراسیون و وزن‌ سنجی و اندازه گیری ، سختی آب، pH ،کلراید، سولفات، فسفات می پردازند. دستگاه های مورد استفاده آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاه اسپکتروفتومتر

ادامه ...
اتوکلاو

عیب یابی دستگاه اتوکلاو

عیب یابی و تعمیر اتوکلاو عیب یابی دستگاه اتوکلاو نیازمند شناخت دقیق این دستگاه است. اتوکلاو یا دستگاه استریل سازی، وسیله ای است که استریل سازی را با استفاده از حرارت به همراه بخار و فشار انجام می دهد. دستگاهی است که از آن برای ضدعفونی کردن وسایل و موادی که در دما و فشار بالا کار

ادامه ...
ژل الکتروفورز

الکتروفورز ژل آگارز

الکتروفورز ژل آگارز چیست الکتروفورز آگارز برای جداسازی اسید های نوکلئیک با اعمال کردن یک میدان الکتریکی در یک بستر ایجاد شده با استفاده از ژل آگارز مورد استفاده قرار می گیرد. مولکول های آگارز با کنار هم قرار گرفتن به صورت سه بعدی منافذی ایجاد می کنند که برای جداسازی اسیدهای نوکلئیک بسیار مناسب هستند.

ادامه ...
سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاه تشخیص طبی

سکوبندی آزمایشگاه از ارکان بسیار مهم و اصلی تجهیز هر آزمایشگاه، سکوبندی آزمایشگاه یا به طور واضح تر نحوه قرار گیری میزها برای رعایت حداکثری اصول ایمنی، بهره گیری مناسب از فضا و در عین حال زیبایی و کارآمدی فضای آزمایشگاهی است. بدین ترتیب نوع طراحی و استفاده از متریال مناسب هدف آزمایشگاه موجب بالا بردن

ادامه ...
به بالای صفحه بردن

فرم درخواست مشاوره