الکتروفورز پروتئین

فهرست عنواین

الکتروفورز پروتئین چیست

الکتروفورز پروتئین خون یک روش آزمایشگاهی است که از آن برای تعیین میزان نوعی پروتئین در خون با کمک دستگاه الکتروفورز استفاده می‌شود. از این روش  برای جداسازی پروتئین در خونابه استفاده می‌شود. می‌توان هر پروتئین را به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار داد. در این روش، خونابه که در ژل مخصوص گذاشته شده در معرض جریان برق قرار می‌گیرد و بدین صورت انواع مختلف پروتئین جدا و دسته‌بندی می‌شوند. پروتئین‌ ها نوارهای جداگانه ای روی ژل تشکیل می ‌دهند که توسط آزمایشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جهت خرید الکتروفورز پروتئین با کارشناسان رویان ایران تماس بگیرید

عملکرد الکتروفورز پروتئین

الکتروفورز پروتئین به روش PAGE-SDS بـه وسـیله PAGE-SDS و با استفاده از ژل هاي 11 درصد (ژل بالا) و 4 درصد (ژل پایین) ، محلول استوك اکریل آمید 30 درصد و SDS  10درصد انجام می شود. براي انجام PAGE-SDS ابتدا بـافر الکتـرود بـه تانـک الکتروفورز منتقل می شود و سپس به ترتیب ژل هاي پایین و بالا به داخل محفظه شیشه اي دستگاه الکتروفورز تزریق می شوند. پیش از اضافه کردن ژل هاي بالا و پایین به هر یک از آن هـا میـزان 50 میکرولیتـر آمونیـوم پرسـولفات 10 درصـد و 5 میکرولیتر TEMED اضافه شـود. پـس از انعقـاد ژل، شـانه داخل آن را برداشته و میزان 15 میکرولیتر از هر یک از نمونه هاي پروتئینی حاوي 15 میکرولیتـر بـافر نمونـه و 7 میکرولیتـر مارکر به هر یک از چاهک ها اضافه شود. عمل الکتروفـورز با ولتاژ 90 ولت و جریان 15 میلی آمپر به مدت حـدود 3 ساعت انجام می شود.

رنگ آمیزی پروتئین برای الکتروفورز

براي رنگ آمیزي پروتئین هـاي سـلول کامـل وغشـاي خارجی از روش زیر استفاده کنید:

در این روش، ابتدا ژل به مدت یک سـاعت در محلـول تثبیـت (اسـید اسـتیک 10 درصـد بـه میـزان 20 میلی لیتر، متانول 40 درصد به میـزان 100 میلـی لیتـر و آب مقطر 80 میلی لیتر) قرار داده شود، سپس به مدت 30 دقیقـه به ظرف حـاوي محلـول رنـگ (بریلینـت کوماسـی آبـی) به میزان 5/2 گرم، اسید استیک 10 درصد به میزان 100 میلی لیتر، متـانول 40 درصـد بـه میـزان 400 میلی لیتر و آب مقطر بـر روي شیکر منتقل شود. در مرحله بعد، ژل براي دو تا سه نوبت با آب شستوشو داده شود. سپس ژل بـه مـدت 1 تا 2 ساعت به محلول رنگ زدا (اسید استیک 10 درصد به میزان 100 میلی لیتر، متانول 40 درصد به میزان 400 میلـی لیتـر و آب مقطر) تـا زمـان ظهـور باندهاي پروتئینی منتقل شود.

بررسی چند مورد الکتروفورز پروتئین

الکتروفورز پروتئین که اغلب برای سرم و گاه ادرار راندوم یا ادرار ۲۴ ساعته انجام می شود به منظور بررسی حضور پروتئینی غیر نرمال و یا فقدان یک پروتئین طبیعی و یا حتی افزایش و کاهش پروتئین ها که تحت شرایط و بیماری های مختلف از قبیل بیماری های التهابی حاد و مزمن ، عفونی، بیماری های اتوایمیون، بیماری های کبدی و کلیوی اتفاق می افتد کاربرد دارد.که بدین وسیله شرايط كاهش و افزايش پروتئين هاي مختلف از جمله آلبومین، آلفا 1 گلوبولین، الفا ۲ گلبولين، بتا گلبولين و گاما گلبولين را می توان بررسی کرد.

 الکتروفورز پروتئین سرم: سلول های پارانشیم کبد مسئول ساختن پروتئین های آلبومین، فیبرینوژن، سایر فاکتورهای انعقادی و قسمت عمده گلوبولین های آلفا و بتا هستند.الکتروفورز سرم پروتئین یک تکنیک آزمایشگاهی جهت بررسی پروتئین های خونی می باشد. بیماری هایی همچون میلوم متعدد و پروتئینوری را می توان با استفاده از این تکنیک بررسی نمود.  خون را ابتدا در یک سرنگ جمع می کنند و سپس بر روی یک غشای استات خیس خورده در بافر الکتروفورز قرار می دهند.

 در این نوع الکتروفورز پروتئین ها در وسط صفحه بارگزاری می شوند و بر اساس بار خالص خود به سمت قطب مثبت و یا قطب منفی حرکت می  کنند. آلبومین دارای بیشترین بار منفی است و بنابراین بیشترین حرکت را به سمت قطب مثبت خواهد داشت. در روند الکتروفورز از یک میدان الکتریکی برای جدا کردن اجزاء پروتئین های سرم و اندازه گیری مقدار هر یک از آن ها استفاده می شود. پروتئین تام (Protein Total) سرم کمتر از ۴g / dL همراه با سطح پایین آلبومین سرم سبب ایجاد ادم می شود.

الکتروفورز سرم برای کشف و کنترل سیر بیماری ها، از جمله بیماری های ازدیاد حساسیت، نقص های ایمنی، بیماری های خود ایمنی، عفونت های مزمن و ویروسی و عفونت های جنینی به کار میدرود. برای انجام این آزمایش، سرم روی یک لام حاوی ژل آگار قرار داده می شود و یک جریان الکتریکی از این ژل عبورداده می شود.

جهت بررسی الکتروفورز عمودی، الکتروفورز افقی، منبع تغذیه الکتروفورز و سایر محصولات مرتبط به فروشگاه اینترنتی رویان ایران مراجعه بفرمائید.

 رویان ایران | بزرگترین مرجع تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی کشور

امتیاز دهی به محتوا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن

فرم درخواست مشاوره