پرورش گل ارکیده

هود لامینار کلاس ۱

پرورش گل ارکیده زیر هود لامینار

به دلیل آن که ارکیده را می توان در خارج از زیستگاه طبیعی خود کشت داد، محبوبیت آن ها بسیار افزایش یافته است. آن ها یکی از تحسین برانگیزترین خانواده های گیاهی هستند که در حال حاضر با ارزش ترین محصول گلکاری تولید شده در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر به شمار می روند. متأسفانه برخی از ارکیده ها از سخت ترین گیاهان برای تکثیر به حساب می آیند. این مشکل سال ها مانع از تولید شد تا اینکه روش هایی برای تولید انبوه و موفقیت آمیز توسعه یافت.

ادامه...
هود لامینار کلاس ۱

پرورش گل ارکیده زیر هود لامینار

به دلیل آن که ارکیده را می توان در خارج از زیستگاه طبیعی خود کشت داد، محبوبیت آن ها بسیار افزایش یافته است. آن ها یکی از تحسین برانگیزترین خانواده های گیاهی هستند که در حال حاضر با ارزش ترین محصول گلکاری تولید شده در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر به شمار می روند. متأسفانه برخی از ارکیده ها از سخت ترین گیاهان برای تکثیر به حساب می آیند. این مشکل سال ها مانع از تولید شد تا اینکه روش هایی برای تولید انبوه و موفقیت آمیز توسعه یافت.

ادامه ...
به بالای صفحه بردن

فرم درخواست مشاوره