ترانس لومیناتور

ژل داک آزمایشگاهی

ژل داک ساخت ایران

ژل داک چیست ؟ دستگاه ژل داک که نام های دیگر آن سیستم مستند سازی ژل ، یا سیستم تصویربرداری از ژل

ادامه...
ژل داک

اجزای سازنده ژل داک

ژل داک دستگاهی است که در آزمایشگاه ها به منظور تجزیه و تحلیل DNA و RNA مورد استفاده قرار می گیرد . ژل داک به جمع آوری داده­ ها و تجزیه و تحلیل داده ها و اعتبار سنجی آن ها می­ پردازد . ژل داک را، Bio-Rad ، سیستم تصویر ژل ، سیستم مستند سازی ژل ، یا ثبت تصویر نیز می نامند . دستگاه ژل داک در انواع کمی لومینسانس، رادیو گرافی خودکار، لیزر و مالتی پلکس وجود دارد . در مقاله زیر قصد داریم اجزای ژل داک را برای شما توصیف کنیم.

ادامه...
ژل داک

کاربرد ژل داک و انواع Gel Documentation

ژل داک (Gel Documentation) برای کاربردهای مختلفی از جمله بررسی بیان ژن­ها و شناسایی جهش­ های ژنتیکی مورد استفاده قرار می ­گیرد. میل ­های ترکیبی آنتی بادی پلی کلونال و مونو کلونال، ژل و تصویر برداری از بلات، شمارش کلنی، ارزیابی ایمنی، آشکار سازی هم زمان پروتئینی، الکتروفورز دو بعد، تعیین کمیت پروتئین و تعیین ویژگی تغییر بعد از طریق ترجمه نیز از کاربردهای این دستگاه هستند.

ادامه...
ژل داک آزمایشگاهی

ژل داک ساخت ایران

ژل داک چیست ؟ دستگاه ژل داک که نام های دیگر آن سیستم مستند سازی ژل ، یا سیستم تصویربرداری از ژل است دستگاهی است که در آزمایشگاه های زیست شناسی و ژنتیک برای تصویر برداری از اسید های نوکلئیک ، شمارش کلنی ، تصویر برداری از پروتئین ها، تجزیه و تحلیل DNA , RNA و

ادامه ...
ژل داک

اجزای سازنده ژل داک

ژل داک دستگاهی است که در آزمایشگاه ها به منظور تجزیه و تحلیل DNA و RNA مورد استفاده قرار می گیرد . ژل داک به جمع آوری داده­ ها و تجزیه و تحلیل داده ها و اعتبار سنجی آن ها می­ پردازد . ژل داک را، Bio-Rad ، سیستم تصویر ژل ، سیستم مستند سازی ژل ، یا ثبت تصویر نیز می نامند . دستگاه ژل داک در انواع کمی لومینسانس، رادیو گرافی خودکار، لیزر و مالتی پلکس وجود دارد . در مقاله زیر قصد داریم اجزای ژل داک را برای شما توصیف کنیم.

ادامه ...
ژل داک

کاربرد ژل داک و انواع Gel Documentation

ژل داک (Gel Documentation) برای کاربردهای مختلفی از جمله بررسی بیان ژن­ها و شناسایی جهش­ های ژنتیکی مورد استفاده قرار می ­گیرد. میل ­های ترکیبی آنتی بادی پلی کلونال و مونو کلونال، ژل و تصویر برداری از بلات، شمارش کلنی، ارزیابی ایمنی، آشکار سازی هم زمان پروتئینی، الکتروفورز دو بعد، تعیین کمیت پروتئین و تعیین ویژگی تغییر بعد از طریق ترجمه نیز از کاربردهای این دستگاه هستند.

ادامه ...
به بالای صفحه بردن

فرم درخواست مشاوره