انکوباتور یخچالدار

انکوباتور

کاربرد انکوباتور در آزمایشگاه

دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی یک جعبه گرم و عایق است که برای رشد و نگهداری کشت میکروبیولوژیکی یا سلولی استفاده می شود . دستگاه انکوباتور دمای مطلوب ، رطوبت و محتوای گازی اتمسفر داخل را حفظ می کند . اندازه دستگاه ها از واحدهای رومیزی تا سیستم های بزرگ به اندازه یک کمد متفاوت است .

ادامه...
انکوباتور-سرد

کاربرد انکوباتور یخچالدار چیست ؟

هنگامی که نیاز دارید محصولات آزمایشگاهی یا نمونه های خود را در دمای کنترل شده ذخیره کنید ، دستگاه انکوباتور یخچالدار (Low-Temperature Incubators یا Refrigerator Incubators) یک راه حل است . انکوباتور یخچالدار شرایطی را فراهم می کند تا فرایند زیر دمای محیط انجام شود . برای امنیت بیشتر ، دستگاه های انکوباتور یخچالدار مجهز به زنگ هشدار برای اطلاع از هرگونه گردش در دما هستند

ادامه...
انکوباتور

انکوباتور آزمایشگاهی ساده

دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای پرورش میکروارگانیسم ها در شرایط مصنوعی لازم است. از یک دستگاه انکوباتور می توان برای پرورش ارگانیسم های تک سلولی و چند سلولی استفاده کرد زیرا میکروارگانیسم ها برای رشد و نمو خود به مجموعه خاصی از پارامترها نیاز دارند.

ادامه...
انکوباتور

کاربرد انکوباتور در آزمایشگاه

دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی یک جعبه گرم و عایق است که برای رشد و نگهداری کشت میکروبیولوژیکی یا سلولی استفاده می شود . دستگاه انکوباتور دمای مطلوب ، رطوبت و محتوای گازی اتمسفر داخل را حفظ می کند . اندازه دستگاه ها از واحدهای رومیزی تا سیستم های بزرگ به اندازه یک کمد متفاوت است .

ادامه ...
انکوباتور-سرد

کاربرد انکوباتور یخچالدار چیست ؟

هنگامی که نیاز دارید محصولات آزمایشگاهی یا نمونه های خود را در دمای کنترل شده ذخیره کنید ، دستگاه انکوباتور یخچالدار (Low-Temperature Incubators یا Refrigerator Incubators) یک راه حل است . انکوباتور یخچالدار شرایطی را فراهم می کند تا فرایند زیر دمای محیط انجام شود . برای امنیت بیشتر ، دستگاه های انکوباتور یخچالدار مجهز به زنگ هشدار برای اطلاع از هرگونه گردش در دما هستند

ادامه ...
انکوباتور

انکوباتور آزمایشگاهی ساده

دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای پرورش میکروارگانیسم ها در شرایط مصنوعی لازم است. از یک دستگاه انکوباتور می توان برای پرورش ارگانیسم های تک سلولی و چند سلولی استفاده کرد زیرا میکروارگانیسم ها برای رشد و نمو خود به مجموعه خاصی از پارامترها نیاز دارند.

ادامه ...
به بالای صفحه بردن

فرم درخواست مشاوره