اکتبر 10, 2021

حمام آب گرم بن ماری

کاربرد های حمام آب گرم آزمایشگاهی چیست ؟

حمام آب گرم یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای انکوبه کردن نمونه ها در دمای ثابت در مدت زمان طولانی استفاده می شود. حمام آب گرم یک منبع حرارتی برای گرم کردن مواد شیمیایی قابل اشتعال به جای شعله باز است تا از احتراق جلوگیری شود .

ادامه...
حمام آب گرم بن ماری

کاربرد های حمام آب گرم آزمایشگاهی چیست ؟

حمام آب گرم یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای انکوبه کردن نمونه ها در دمای ثابت در مدت زمان طولانی استفاده می شود. حمام آب گرم یک منبع حرارتی برای گرم کردن مواد شیمیایی قابل اشتعال به جای شعله باز است تا از احتراق جلوگیری شود .

ادامه ...
به بالای صفحه بردن

فرم درخواست مشاوره