فوریه 18, 2021

کالیبراسیون پی اچ متر

کالیبراسیون pH متر چرا و چگونه صورت می گیرد

کالیبراسیونpH متر شیمی دانان، زیست شناسان، محیط بانان و تکنسین های آزمایشگاهی به طور یکسان از pH برای اندازه گیری پتانسیل های اسیدی و اساسی یک محلول استفاده می کنند. pH متر بسیار کارایی دارد و از دقیق ترین ابزار های موجود برای آزمایش سطح pH است. این آزمایش مراحل بسیار ساده ای دارد، از آماده

ادامه ...
به بالای صفحه بردن

فرم درخواست مشاوره