ژانویه 13, 2021

هود اتاق عمل

هود اتاق عمل کلاس 3

هود لامینار در اتاق عمل به منظور جلوگیری از پخش شدن ذرات آیروسل و آلوده در هوا از هود لامینار استفاده می

ادامه...
میز توزین

میز توزین

میز توزین آزمایشگاه میز توزین یا میز ترازوی آزمایشگاه نوعی سکوبندی است که از آن به دلیل حساس بودن  عمل وزن کردن

ادامه...
هود اتاق عمل

هود اتاق عمل کلاس 3

هود لامینار در اتاق عمل به منظور جلوگیری از پخش شدن ذرات آیروسل و آلوده در هوا از هود لامینار استفاده می کنند.  هود لامینار کلاس 1 فقط از پرسنل و محیط آزمایشگاه حفاظت می کند، ولی در هود کلاس 2 و3 علاوه بر حفاظت از پرسنل و محیط آزمایشگاه از میکروارگانیسم مورد مطالعه نیز در

ادامه ...
میز توزین

میز توزین

میز توزین آزمایشگاه میز توزین یا میز ترازوی آزمایشگاه نوعی سکوبندی است که از آن به دلیل حساس بودن  عمل وزن کردن در آزمایشگاه ها استفاده می کنند، زیرا این میز مانع از لرزش ترازو هنگام اندازه گیری و توزین می شود. در ترازو های حساس یک محفظه شیشه ای با درب ریلی در نظر گرفته

ادامه ...
به بالای صفحه بردن

فرم درخواست مشاوره